Prøvekjøring på Knatterud

På Enebakk Motorsportklubb kan de unge få prøve seg hos en klubb som årlig høster mange unge talenter. Ifølge klubben skyldes suksessen deres at alle i klubben har det moro, folk tar vare på hverandre og at de har sikkerhet i høysetet. Her er alle fra velkomne fra femårsalderen. Enebakk Motorsportklubb byr på sykler selv til de minste. Foruten sykkel kan du leie kjøreutstyr og kjøpe både dagsmedlemskap og engangslisens/sms-lisens.

Er du forelder med en gutt eller jente som har lyst til å prøve seg, gjelder det å henvende seg til EMSK, enten i kiosken eller til en kontaktperson. Alle som skal benytte seg av banen må betale en engangsforsikring. Når dette er gjort, er det mulig å få leid utstyr. Dere vil også få hjelp til å tilpasse motorsykkel og nødvendig sikkerhetsutstyr, og det er dessuten viktig å huske gul vest. Er poden helt uerfaren, vil dere få bruke et lite avgrenset område i begynnelsen. Etter hvert vil det bli mulig å prøve seg på banen.

To baner

På Knatterud finnes det to baner. Den ene er en grusbane med fire meters bredde, plassert i det som pleide å være et sandtak. Dette er en variert bane som har det som trengs, og er i tillegg passende å begynne med cross på. Her kan poden få øvd inn grunnelementene som kommer godt med når den store banen skal prøves. Det er dessuten flombelysning på banen, slik at det går an å kjøre etter at solen har gått ned.

Den andre banen ble designet av André Villas far Kjetil Villa, og er en del større. Denne er 800 meter lang og innfrir alle krav du måtte ha til en stor bane. Denne er for de litt mer erfarne, og det å få lov til å prøve seg på denne burde fungere som motivasjon for å først bli ferdig med det grunnleggende.